Přednášky a publikace - Mrózek Kardio

Přednášky a publikace

Seznam přednášek

Neobvyklá přičina anginy pectoris

XXXII. výroční sjezd České kardiol. společnosti Brno      4.5.2024

Mrózek Jan

Infekční komplikace kapsy Bi-ICD

XXXII. výroční sjezd České kardiol. společnosti Brno      4.5.2024

Mrózek Jan

Novinky v léčbě srdečního selhání- aplikace v praxi

XXII. kardiologický seminář pro praktické lékaře FM      20.3.2024

Mrózek Vladimír

Novinky v léčbě kardiomyopatii

XXII. kardiol. seminář pro praktické lékaře    FM             20.2.2024

Mrózek Jan

Kazuistika

XXII. kardiologický seminář pro praktické lékaře  FM      20.3.2024

Procházková Iva

Katetrová léčba plícní embolie

Colours of Cardiology 2023    Ostrava                             21.9.2023

Mrózek Jan

Antitrombotická terapie ICHS

Colours of Cardiology 2023   Ostrava                              21.9.2023

Mrózek Jan

Arytmie a antikoagulační léčba v ambulantní praxi

OS ČLK Zlín                                                                     26.4.2023

Mrózek Vladimír

Akutní inf. myokardu farmakologický přístup před a po intervenci

OS ČLK Frýdek- Místek                                                   19.4.2023

Mrózek Jan

Disekce aorty -kazuistika

OS ČLK Frýdek-Místek                                                    19.4.2023

Procházková Iva

Bolesti na hrudníku- dif. dg. disekce aorty

OS ČLK Frýdek-Místek                                                    19.4.2023

Vladimír Mrózek   

Pravostranná srdeční katetrizace

IV.kardiolog. den FnO Poruba                                         29.3.2023  

Mrózek Jan

Co nového  v Doporučených postupech ESC pro diagnostiku ACS

Vnitřní lékařství 5/2022

Mrózek Jan

Kazistiky léčby art. hypertenze + kombinační léčba

hypertenze a SS              Třinec OS ČLK                       9.6. 2022

Mrózek Vladimír

Kombinační terapie art. hypertenze Ylpio

Jak léčit SS                    Opava  OSČLK                        2.6. 2022

Mrózek Vladimír

Jak léčit srdeční selhání v roce 2022                         23.3.2022

Mrózek Vladimír

Co bylo příčinou srdečního  selhání  ?                      23.3.2022

 Procházková Iva            FRýdek-Místek OS ČLK                              

Aortální vada                                                                 23.3.2022

Mrózek Jan                      Frýdek-Místek  OS ČLK

Prevence kardiovaskulárních onemocnění                23.3.2022

Procházková Iva              Frýdek-Místek    OS  ČLK

Nejen koronární ateroskleróza                                    23.3.2022

Mrózek Vladimír              Frýdek-Místek    OS ČLK

Hypolipidemická léčba  a novinky v praxi                12.10.2021

Mrózek Vladimír

 

Kardiologická péče v čase pandemie 

Mrózek Vladimír webinář                                              29.10.2020

 

Roční zkušenosti  s používáním  Xarelta 2,5     

Mrózek Jan         webinář                                             20.10.2020 

 

Arytmie   + léčba v ambulanci                                       8.9.2020

Mrózek Vladimír              Zlín      OS  PL      

 

Antikoagulční  léčba v běžné praxi                            17.6.2020

Mrózek Vladimír             Frýdek-Místek

Nové doporučené postupy diagnostiky a léčby ICHS  17.6.2020

Mrózek Jan                    Frýdek-Místek  

Co přináší nová doporučení  v léčbě dyslipidemie   17.6.2020

Procházková Iva

 

Antikoagulční léčba, indikace, pravidla                    4.2.2020

Mrózek Vladimír               Havířov nemocnice

 

Embolizační infarkt myokardu.....

Mrózek Jan                    Praha,Palladium                     3.12.2019


Kontrastem indukovaná nefropatie

Mrózek Jan                    Ostrava Fn.O                   27.11.2019

 

Histotie nemocnice a intenzivní péče

Mrózek Vladimír            Frýdek-Místek                  14.11.2019

 

Plicní hypepertenze jako vzácný projen general.karcinomu plic

Mrózek Jan                    13.sympozium skupiny plícní cirkulace

                                       Lednice                           18.-19.2019  

Studie COMPAS 

Mrózek Jan                    Nemocnice Třinec Sosna 15.10.2019

 

Farmakoterapie starších kardiaků

Mrózek Vladimír            OS ČLK Ostrava              15.10.2019

 

Guidelines plícní embolie

Mrózek Jan                      seminář       Ostrava FnO  8.10.2019

 

Obhájení dizertační práce  Karlova univerzita 1.lék.fakulta

Vztah perfuze plícních tepen po akutní plícní embolii k rozvoji

chronické tromboembolické plicní hypertenze

Mrózek Jan                      Praha  Karlova univerzita   12.9.2019

 

 

Novinky z intervenční kardiologie a antitrombot. terapie

Mrózek Jan                                ČLS        Opava       21.5.2019

 

Jak přistupovat k pacientům s FS po PCI a naše zkušenosti

s duální terapii                

Mrózek Jan                                sjezd ČKS      Brno 12-15.2019   

 

Výsledky léčby chronických okluzí koronárních tepen

Mrózek Jan                              sjezd ČKS      Brno 12.-15.2019

 

Výskyt a příčiny poruchy perfuze plicního řečiště po akutní

plícní embolii  Poster        

Mrózek Jan                                 sjezd ČKS      Brno 12-15.2019

 

 

Mrózek Vladimír  seminř           ČLS JEP Ostrava       9.4.2019

Fibrilace siní z pohledu kardiologa

 

Mrózek  Jan         seminář  OS ČLK Frýdek-Místek  13.3.2019  

Zkušenosti z pobytu v Nepálu

 

Procházková Iva   seminář OS ČLK Frýdek Místek  13.3.2019

Předoperační příprava pac. před nekardiální operaci

 

Mrózek Vladimír   seminář OS ČLK Frýdek-Místek  13.3.2019

Farmakoterapie starších kardiaků

 

Mrózek Vladimír   seminář OS ČLK Zlín              13.11.2018

Léčba srdečního selhání...

 

Mrózek Jan       Kardiovaskulární dny Ostrava  4.-5.10.2018

TAVI program ve FnOstrava

 

Mrózek Jan

Development of early reperfusion after the first episode..

cor et vasa Avilable online

 

Mrózek Jan

Reperfusion after pulmonary embolism-long Term..

Biomed Pab Med Fac UP 

 

Mrózek Jan       seminář  kardiol.oddělení Ostrava   4.6.2018

Střípky z protidestičkové léčby

 

Mrózek Vladimír seminař pro OL     Frýdek-Místek   24.4.2018

Hypertenze -něco nového ? (jak kde )

 

Mrózek Vladimír  seminář OS ČLK  Frýdek-Místek   21.3.2018

Farmakoterapie ICHS

 

Procházková Iva seminář OS ČLK Frýdek-Místek     21.3.2018

Neinvazivní diagnostika ICHS

 

Mrózek Jan        seminář OS ČLK  Frýdek-Místek       21.3.2018

Intervenční léčba ICHS

 

Mrózek Vladimír seminár SPL Kroměříž                         6.3.2018

Arytmie v ambulanci lékaře

 

Mrózek Vladimír   seminář  pro OL nemocnice FM        28.2. 2018

Historie interního oddělení nemocnice ve F-M

 

Mrózek Vladimír   diabetologický seminář Ostrav           9. 10. 2017

Diabetes  a kardiovaskulární riziko

 

Mrózek Jan  Ostrava Kardiovaskuální dny                      5.10.2017

TAVi naše výsledky

 

Mrózek Jan          Praha  Prague Intervention XI           31.5.2017

Aortální stenóza  a historie TAVI

 

Mrózek Jan          Brno sjezd ČKS                                   7.5.2017

Intervence aneurysmaticky změněné ACD u AIM

 

Mrózek Vladimír    Frýdek- Místek    seminář SPL         15.3.2017

Vrozené srdeční vady v klinické praxi

 

Mrózek Jan           Frýdek-Místek     seminář SPL         15.3.2017

Intervenční léčba strukturálních onemocnění srdce

 

Procházková Iva  Frýdek-Místek      seminář SPL         15.3.2017

Novinky v léčbě Hypertenze

 

Mrózek Jan         Opava                                          7.12.2016

Co nového v Brilique

 

Mrózek Vladimír  IKKFN Brno Bohunice               11.11.2016

VSV- Co potřebují regiony od centra

 

Mrózek Jan    V.Kardiovaskulární dny FNO -Poruba  10.2016

Aortální stenoza-kdy léčískalpel,kdy léči jehla intervenčního kardiologa

 

Mrózek Jan         XXIV  výroční sjezd ČKS Brno   16.5.2016

Rotablace - první  zkušenosti na našem pracovišti FnO-Poruba

 

Mrózek Jan         XXIV výroční sjezd ČKS Brno  17.5.2016

Projekt ODRA sledování reperfuze po první epizodě plícní embolie

 

Mrózek Vladimír   Seminář  SVL   Ostrava             28.4.2016

Indapamid v. Hydrochlorothiazis v kombinaci se sartany

 

Mrózek Jan         Seminář Kardiochir klinika Ostrava 18.3.2016

Doporučené postupy u NSTEMI-ACS  diagnostika a léčba

 

Mrózek Vladimír   Seminář SPL Frýdek-Místek   16.3.2016

Srdeční selhání

 

Mrózek Jan           Seminář SPL Frýdek-Místek   16.3.2016

Invazivní léčba srdečního selhání

 

Procházková Iva    Seminář SPL Frýdek-Místek  16.3.2016

Léčba srdečního selhání

 

Mrózek Vladimír   Seminář  SPL  Orlová  2.2.2016

Specifická léčba starších pacientů

 

Mrózek Jan            IX. kongres kardiologických sester Ostrava 15.10.2015

Úspěchy české intervenční kardiologie

Mrózek Vladimír    seminář SPL Třinec-Vendrině

Role betablokátorů v léčbě art. hypertenze

 

Mrózek Vladimír    seminář Rožnov p.R.   21.4.2015

Mění se doporučení v léčbě art. hypertenze

 

Mrózek Vladimír    seminář SVL Ostrava     9.4.2015

Těhotenství a kardiovaskulární onemocnění

 

Mrózek Vladimír kardiologický seminář SPL Val.Meziříčí 24.3.2015

Arytmie v ambulantní praxi

 

Mrózek Vladímír  kardiologický seminář  SPL FM 18.3.2015

Specifická léčba staršího pacienta

 

Mrózek Jan          kardiologický seminář SPL FR 18.3.2015

Rezistentní hypertenze

 

Procházková Iva  kardiologický seminář SPL FM   18.3.2015

Antikoagulace v ambulantní praxi

 

Mrózek Vladimír  okresní SPL  Nový Jičín   22.1.2015

Těhotenství a kardiovaskulární onemocnění

Má smysl kombinovaná  antihypertenzní medikace ?

 

Mrózek Jan  Opava     12.2014

Kontraverze v léčbě ACS

 

Procházková Iva  III.kardiovaskulární dny Ostrava

Antikoagulance v ambulantní praxi u pacientů

po výkonech na srdečních chlopních  31.10.2014

 

Mrózek Jan  III.kardiovaskulární dny Ostrava

Jak s antikoagulancii a antiagregancii perioperačně

30.10.2014

 

Mrózek Vladimír 

Mění se doporučení v léčbě arteriální hypertenze ?

Brno,Zlín, Ostrava

 

Mrózek Vladimír  seminář SPL FM  21.5.2014

Betablokátory

 

Mrózek Jan  XXII.výroční sjezd ČKS

Projekt ODRA-Sledování výskytu chronické TEN

 

Mrózek Vladimír  seminář SPL FM  19.3.2014

Srdeční vady - nová doporučení ?

 

Mrózek Jan  seminář SPL FM  19.3.2014

Antikoagulační a  antiagregační terapie,interakce léků

 

Procházková Iva  seminář SPL FM  19.3.2014

Jak kontrolovat  léčbu arteriální hypertenze-tlakový holter

 

Mrózek Jan,  II. kardiovaskulární den 7.11.2013

Antiagregační a antikoagulační léčba po PCI

 

Mrózek Jan, VII. kongres kardiologických sester 24.10.2013

Kdy volit PCI a kdy volat kardiochirurga?

 

Mrózek Jan, seminář kardiochirurgické kliniky 27.9.2013

FFR,IVUS a OCT   

 

Mrózek Jan, seminář Opava 9.10.2013

Ticagrelor vs prasugrel vs clopidogrel

 

Mrózek Vladimír, Beskydský pediatrický den 7.6.2013

Vrozené srdeční vady v dospělosti, vyšetřovací metody v kardiologii

   

Mrózek Vladimír, Odborná konference Krevní Centrum 17.5.2013

Novinky a zajímavosti z kardiologického sjezdu

 

Mrózek Jan, sjezd ČKS Brno 2013

Stanovení četnosti  výskytu  rizikových faktorů vzniku chronické trombembolické plicní hypertenze  projekt ODRA

 

MrózekJan, sjezd ČKS Brno 2013

Intervence prorestenózy ve stentu-retrospektivní analýza let 2011-12

 

Mrózek  Jan, kardiochirurgie - Fn Ostrava 23.3.2013

Nová definice infarktu myokardu

 

Mrózek Vladimír, přednáška pro SPL 20.3.2013

Akutní infarkt myokardu - nová definice, STEMI-NSTEMI

 

Mrózek Jan, přednáška pro SPL 20.3.2013

Revaskularizace u ischemické choroby srdeční

 

Mrózek Vladimír, okresní sdružení lékárníků 18.10.2012

Arteriální hypertenze

 

Mrózek Jan, Mrozek Vladimír, sjezd ČKS Brno 2012

Papilární  fibroelastom

 

Mrózek Vladimír, přednáška pro SPL 18.4.2012

Těhotenství a kardiovaskulární onemocnění

 

Mrózek Jan, přednáška pro SPL 18.4.2012

Antiagregační a antikoagulační  terapie

 

Mrózek Jan, Kardiovaskulární oddělení Fn Ostrava 1.11.2012

Revaskularizace myokardu u diabetiků

 

Mrózek Jan, Kardiologické oddělení Městské nemocnice O-Fifejdy

Plicní hypertenze      

Kardiologický seminářpro SPL Frýdek Místek  19.3.2014

Mrózek Vladimír

Srdeční vady- nová doporučení ?

Mrózek Jan

Antikoagulační a antiagregační terapie, interakce léků

Procházková Iva

Jak kontrolovat  léčbu arteriální hypertenze- tlakový holter

články

19. listopadu 2018, 18.14 | Reperfusion after pulmonary embolism
Biomed PapMed Fac UP Jan Mrózek
Safety of early discharge in low risk patient
Biomed Pap Med UP spoluautor J.Mrózek
Development of early reperfusion after A.P.
Jan Mrózek
TAVI program ve FnOstrava Kardiovaskulírní dny 2018
Jan Mrózek
Léčba srdečního selhání Zlín 13.11.2018
Jan Mrózek
Co je nového v Doporučených postupech ESC 2020 pro dg a léčbu akutních
koronárních syndromů bez elevací ? Vnitřní lékařství22/68

 

 

 

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz či požadavek, prosíme, vyplňte níže připravený formulář.

 

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Zpráva:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

Kontakt

 

Adresa:

Frýdek-Místek, Na Poříčí 1190

 

Kontakt:

702 002 676, 606 200 318 

 

 

Kompletní kontakty

Lékaři

MUDr. Mrózek Vladimír

MUDr. Mrózek Vladimír

Více o lékaři

 

MUDr. Mrózek Jan

MUDr. Mrózek Jan  Ph.D.

Více o lékaři

 

MUDr. Procházková Iva

MUDr. Procházková Iva

Více o lékaři

 

Zobrazit kompletní tým

Přečtěte si

 

Dovolená

Klidné a pohodové svátky a úspěšné vykročení do roku 2025 Dovolená od 22.12.-2.1.2025

Více

 

Zobrazit archiv článků